Velkomen til å vere med og ta i eit tak på dugnadar!

Les mer

Friluftsgudsteneste ved Hovassdammen

Velkommen til friluftsgudsteneste

Les mer

Fasteaksjonen 2023

No kjem konfirmantane rundt!

Les mer

Påska i Bygland sokn

Her er ein oversikt over påska sine samlingar i Bygland sokn.

Les mer

Om stenginga av Austad kyrkje

Austad kyrkje blir «stengd inntil vidare». 

Les mer

Stenging av Austad kyrkje på Tveit.

Velkommen til folkemøte om stenging av Austad kyrkje. 

Les mer

Orientering om den nye ordninga for gudstenesta

Orientering om gudstenesta. I samband med kyrkjerådet sitt vedtak om justering av gudstenesteordninga som fann stad i 2020, skulle det også...

Les mer

Andakter på Byglandsheimen

Andaktar på Byglandsheimen våren 2023. Andaktane er annankvar tysdag og tek til kl.14.00. Så lenge ikkje særskilde tiltak gjeld, er dei opne...

Les mer

Gudsteneste Austad kyrkje, med konfirmantpresentasjon

Vi skal ha konfirmantpresentasjons-gudsteneste søndag den 20. november kl. 13.

Les mer

Gudsteneste Bygland, Tårnagenter deltar

Hei og hjertelig velkommen til en barnevennlig gudsteneste hvor også Tårnagentene deltar i Bygland kyrkje kl. 11 søndag den 20 oktober. 

Les mer