Treeiningssøndag

Tekster. Preike. Program for gudsteneste i Bygland kyrkje søndag 30 mai 2021 kl 11:00.    

Les meir

 

Enklare smittevernregler frå 27 mai

No vil smittevernreglane vere enklare frå 27 mai med 1 meters avstand ved allsang, inntil 50 deltakarar utan fast tilviste plasser, og frå ...

Les meir

 

Soknerådsmøte 26 mai 2021

Bygland og Årdal sokneråd hadde soknerådsmøte på Vonheim den 26 mai 2021 og her er innkalling og møtebok

Les meir

 

Trusopplæring

Det er Lysvåken-kino og pinsefest den 20 mai 2021 i Fredheim bedehus. Det var superlaurdag, kirkerotteteater og lysvaken i mars 2021.

Les meir

 

Konfirmantpåmelding år 2022

Her kan de melde dykk på til konfirmasjon for året 2022. Linken finn de under her. Informasjonsmøte.  

Les meir

 

Pilegrimsvandring i Otredal prosti 2021-2024

Første vandring frå Fjellgardane krk til Austad krk har endra dato og foregår frå 27-30 august 2021.  Oppdatert informasjon er på >  d...

Les meir

 

Det åpnast opp i smittevernvegleiar etter påske

Det er kome ny smittevernvegleiar etter påska der det blir åpna opp på smitteverntiltaka.

Les meir

 

Rapport om kyrkjeleg organisering

Kyrkjerådet skal behandle ein rapport om kyrkjeleg organisering. Denne vil gjere at fellesrådet blir samla på prostinivå. Her er nyhetsbrev...

Les meir

 

Rapport frå Kambodsja våren 2021

Her er rapport frå prosjektet som Misjonsalliansen driv i kambodsja og som Bygland og Årdal sokn støtter. 

Les meir

 

Dåp med koronarestriksjoner

Vi har strenge nasjonale koronatiltak no, og dei må vi i kyrkja også følgje. 

Les meir