Sokneråd


Bygland og Årdal sokn har sitt sokneråd, og dette utgjer også Bygland kyrkjelege fellesråd saman med representant for kommunen. Soknerådet arrangerer kyrkjelydsmøte / soknemøte kvart år og når det er påkrevd.

Sokneråd

Soknerådet for 2019-2023 er Arve Rauk, Marit Taksdal (leiar), Guro Kvaale Skibsrud (nestleiar), Ånund Eldhuset, Sigrid Greibrokk, Kari Aud Bakke Svenningsen. 1 varamedlem er Stian Øina Vestøl. Soknepresten Kjell Steinbru er også medlem av soknerådet. Kyrkjeverge Olav Nilsen.

Soknerådet har jamnlege møter med møtedokumenter. Kirkerådet representerer kyrkja sentralt, og alle sokneråd er organisert i arbeidsgjevarorganisasjonen KA. Nyhetsbrev frå Kirkerådet (ekstern link) og KA (ekstern link).

Kyrkjelydsmøte / soknemøte

Kvart år skal det vere kyrkjelydsmøte / soknemøte i soknet. Kyrkjelydsmøtene plar vere ved mars-tider. Det skal leggjast fram årsrapport og rekneskap, og det skal ellers takast opp aktuelle saker. Kyrkjelydsmøtet for 2021 vil vere 6 juni.

MØTEREFERAT  fellesråds- og soknerådsmøte tysdag 04.06. kl.19.00

MØTEREFERAT  TYSDAG 4.JUNI KL.19.00 Møtet vart halde tysdag 04.06.2024 kl.19.00 på Kyrkjekontorets møterom.

Les mer

Innkalling til fellesråds- og soknerådsmøte 04.06. kl. 19.00

Møteinnkalling tysdag 4. juni kl. 19.00, i kyrkjekontoret på Bygland.

Les mer

Møtereferat soknerådsmøte måndag 08.04.2024

Les mer

Innkalling til soknerådsmøte måndag 08.04.2024

Måndag 08.04.2024 kl. 19.30 blir medlemmene i Bygland og Årdal sokneråd kalla inn til nytt soknerådsmøtet i kommunestyresalen på Bygland k...

Les mer
Hovedkyrkja i Bygland og Årdal sokn, Bygland kyrkje

Nytt sokneråd for Bygland og Årdal sokn

Hausten 2023 blei det vald eit nytt sokneråd for Bygland og Årdal sokn.

Les mer

Soknerådsmøte 26 mai 2021

Bygland og Årdal sokneråd hadde soknerådsmøte på Vonheim den 26 mai 2021 og her er innkalling og møtebok

Les mer

Rapport om kyrkjeleg organisering

Kyrkjerådet skal behandle ein rapport om kyrkjeleg organisering. Denne vil gjere at fellesrådet blir samla på prostinivå. Her er nyhetsbrev...

Les mer

Soknerådsmøte

Bygland og Årdal sokneråd  hadde soknerådsmøte på Vonheim den 17 februar 2021 med blant anna årsmelding og rekneskap. 

Les mer

Kyrkjelydsmøte 2020

Siste kyrkjelydsmøte var sundag 1 mars 2020.  

Les mer

Soknerådsmøte i februar 2021

Soknerådsmøte i Bygland og Årdal sokn onsdag den 17. februar 2021 kl 19:00 på Kyrkjekontoret i Bygland.

Les mer