Årdal kyrkje


er i Grendi. 

Kyrkja står lengst sør i Bygland og Årdal sokn.

 

Gudstenesteordning for kyrkjene i Bygland

Inn i det nye kyrkjeåret i advent 2020 så vart det teke i bruk ny liturgi og gudstenesteordning for Bygland kyrkjelyd. 

Les meir

 

Gudsteneste i Årdal kyrkje

Gudsteneste i Årdal kyrkje sundag 21 februar 2021 kl 11 er AVLYST på grunn av smittevernrestriksjonene.

Les meir