Kyrkjer


I Bygland og Årdal sokn er det fire kyrkjer og eit kapell, samt eit klokketårn/kapell.  Opprinneleg har dei fire kyrkjene representert kvart sitt sokn, nemleg Austad sokn, Sandnes sokn, Bygland sokn og Årdal sokn, men i dag er desse slegne i hop til eit sokn. 

Bygland kyrkje er i Bygland sentrum. Her er jamnlege gudstenester. ...Les meir

Årdal kyrkje er i Grendi. Her er jamnlege gudstenester. ... Les meir

Sandnes kyrkje.er på Åraksbø. Her er jamnlege gudstenester. ...Les meir
Sandnes kapell er på Sandnes. Her er enkelte gudstenester.  ....Les meir

Austad kyrkje er på Tveit. Her er enketle gudstenester om sommaren. ...:Les meir
Austad kapell/klokketårn er på Austad. Denne er ikkje i regulær bruk.  ....Les meir

 

Friluftsgudsteneste i draumevêr!

28 februar vart det arrangert friluftsgudsteneste utanfor Åraksbø grendhus, med bålpanne og sol som steig opp i aust.

Les meir

 

Gudsteneste i Bygland er avlyst

Den planlagde gudstenesten på kyrkjebakken ved Bygland kyrkje søndag 7. mars 2021 kl 11.00 er avlyst.

Les meir

 

Friluftsgudsteneste ved Åraksbø grendehus

Søndag 28. februar 2021 kl 11.00

Les meir

 

Sitjekart - Austad kyrkje

Her er sitjekart til bruk for Austad kyrkje    

Les meir

 

Gudstenesteordning for kyrkjene i Bygland

Inn i det nye kyrkjeåret i advent 2020 så vart det teke i bruk ny liturgi og gudstenesteordning for Bygland kyrkjelyd. 

Les meir

 

Om pilegrimsvandring i Kyrkjebladet

Artikkel i Kyrkjebladet for Bygland om pilegrimsvandring siste helga i juni 2021, nedanfor.  Det har vore planlagt eit informasjonsmøt...

Les meir

 

Gudsteneste i Årdal kyrkje

Gudsteneste i Årdal kyrkje sundag 21 februar 2021 kl 11 er AVLYST på grunn av smittevernrestriksjonene.

Les meir

 

Sandnes kapell

Det plar vere Gudsteneste i Sandnes kapell på olsok.  

Les meir

 

Sandnes kyrkje

Les meir

 

Austad kapell

Austad kapell er eit klokketårn på den eldste kyrkjegarden.

Les meir