Salmer


er ein viktig del av kyrkja.

Her er ulike salmer

 

Pinsedag

Tekster. Preike.  

Les meir

 

17. mai

Tekster. Salme.  

Les meir

 

Søndag før pinse

Tekster. Salme.  

Les meir

 

Kristi himmelfartsdag

Tekster. Salme.  

Les meir

 

Påskedag

Påskedag 4 april 2021. Kort preken av sokneprest Kjell Steinbru. Tekst for påskedag. Høgtidssalme "Gud, einast Gud i himmelhøgd"   ...

Les meir

 

Salmer til 1. søndag i fastetida

Her kjem salmer etterkvart til 1. søndag i fastetida

Les meir

 

Salmer til askeonsdag

Askeonsdag 17/2-2021

Les meir