Salmer til askeonsdag


Askeonsdag 17/2-2021

Se, vi går opp til Jerusalem
(Ipad-orgel, MarcMoerd)

Eit lite barn voks opp til mann
(Ipad-orgel, MarcMoerd)

Dyp av nåde er hos deg
(Ipad-orgel, MarcMoerd)

Lær meg å kjenne dine veie
(Bygland kyrkje, orgel)

 

Tilbake