Smittevern


Bygland og Årdal sokn må gjere sitt for at halde koronasmitte så begrensa som muleg.

Alle sokn i landet må fyljge smittevernvegleiar som vert oppdatert av Kirkerådet med jamnlege mellomrom, og lagt på ut på 

https://kirken.no/korona 

Denne smittevernvegleiaren gjeld for alle kyrkjer i Noreg, men strengare smittevernreglar kan vere sett lokalt.

Enklare smittevernregler frå 27 mai

No vil smittevernreglane vere enklare frå 27 mai med 1 meters avstand ved allsang, inntil 50 deltakarar utan fast tilviste plasser, og frå ...

Les mer

Det åpnast opp i smittevernvegleiar etter påske

Det er kome ny smittevernvegleiar etter påska der det blir åpna opp på smitteverntiltaka.

Les mer

Avlysning i Årdal kyrkje

Den tillyste gudstenesta i Årdal kyrkje no til sundag den 18. april er avlyst.

Les mer

Smittevernvegleiar er revidert før påske

24 mars blir smittevernvegleiar oppdatert og dessverre må alle gudstenester og arrangement avlysast i påska 2021.

Les mer

Ny smittevernvegleiar for kyrkja

15 mars kom ny smittevernvegleiar, og viktige regler er at ein kan ha inntil 100 faste tilviste plasser begrensa til fastbuande i soknet me...

Les mer

Dåp med koronarestriksjoner

Vi har strenge nasjonale koronatiltak no, og dei må vi i kyrkja også følgje. 

Les mer

Sitjekart - Austad kyrkje

Her er sitjekart til bruk for Austad kyrkje    

Les mer

Smittevernvegleiar

Den 23 februar 2021 kom ny smittevernvegleiar. Denne regulerer kyrkja sine arrangement i tillegg til eventuelle lokale føringer. 

Les mer

Dåp i "desse koronatider"

Vi lever i vanskelege tider for land og folk. Vi har strenge nasjonale koronatiltak no, og dei må vi i kyrkja også følgje i høve til kor m...

Les mer

Gudsteneste i Bygland kyrkje - avlyst

Den tillyste gudstenesta i Bygland kyrkje sundag 7 februar er avlyst grunna dei gjeldande koronarestriksjonane.  

Les mer