Smittevernvegleiar er revidert før påske


24 mars blir smittevernvegleiar oppdatert og dessverre må alle gudstenester og arrangement avlysast i påska 2021.

Smittevernvegleiar ligg på https://kirken.no/korona,

Ny informasjon om gudstenester i påska. Styresmaktene har no bestemt at alle planlagde arrangement skal avlysast. Det inneber for kyrkja sin del at alle dei tillyste gudstenestene i påska vert avlyst, også friluftsgudstenester. Gravferder kan haldast med inntil 50 deltakarar.

Tilbake