Gravferd


Gravferd: 

For gravferd er det greiast først å ta kontakt med eit gravferdsbyrå. Dei vil vere til hjelp med å organisere gravferda, og vil skaffe prest til gravferda. Åseral har ikkje noko eige gravferdsbyrå, men det finns på Evje og i Vennesla, og i Kristiansand finns fleire. 

 

Gravferd

Ei gravferd er den siste handlinga som familien og fellesskapt gjer for det einskilde menneske. Gravferda er ei viktig hending. Der tek vi ...

Les meir