Gudstenester


Det er regelmessig Gudstenester i kyrkjene i soknet.

Det er vedteke gudstenesteordning for Bygland gjeldande frå advent 2020. Les dokument.

Det er vedteke gudstenesteplan for hausten 2021 som står på siste side i møtebok for soknerådet. Les dokument.

 

Sandnes kyrkje, søndag 2. mai 2021 kl 16:00, 5. søndag i påsketida

Det er gudsteneste i Sandnes kyrkje på Åraksbø ved sokneprest Kjell Steinbru.  

Les meir

 

Avlysning i Årdal kyrkje

Den tillyste gudstenesta i Årdal kyrkje no til sundag den 18. april er avlyst.

Les meir

 

Friluftsgudsteneste i draumevêr!

28 februar vart det arrangert friluftsgudsteneste utanfor Åraksbø grendhus, med bålpanne og sol som steig opp i aust.

Les meir

 

Gudsteneste i Bygland er avlyst

Den planlagde gudstenesten på kyrkjebakken ved Bygland kyrkje søndag 7. mars 2021 kl 11.00 er avlyst.

Les meir

 

Ei lita preike til 2. søndag i fastetida

Ved sokneprest Kjell Steinbru Trykk på videolink nede i artikkelen.

Les meir

 

Friluftsgudsteneste ved Åraksbø grendehus

Søndag 28. februar 2021 kl 11.00

Les meir

 

Gudstenesteordning for kyrkjene i Bygland

Inn i det nye kyrkjeåret i advent 2020 så vart det teke i bruk ny liturgi og gudstenesteordning for Bygland kyrkjelyd. 

Les meir

 

Gudsteneste i Årdal kyrkje

Gudsteneste i Årdal kyrkje sundag 21 februar 2021 kl 11 er AVLYST på grunn av smittevernrestriksjonene.

Les meir

 

Gudsteneste i Bygland kyrkje - avlyst

Den tillyste gudstenesta i Bygland kyrkje sundag 7 februar er avlyst grunna dei gjeldande koronarestriksjonane.  

Les meir