Dåp


Dåp i kyrkjene i Bygland

Ein kan melde inn dåp på nettsida her, trykk på Dåpsregistrering. Ta gjerne også kontakt.

Dåp
Dåpen er ein stor augneblink både for barnet som vert døypt, og for foreldra, familien og fadrane. Den er også ei stor hending for kyrkja, for i dåpen vert barnet ein del av det verdsvide kristne fellesskapet. ...Les artikkel.
 

Dåp i «desse koronatider».
Vi lever i vanskelege tider for land og folk. Vi har strenge nasjonale koronatiltak no, og dei må vi i kyrkja også følgje i høve til kor mange som kan vere til stades i innandørs arrangement utan fastmonterte stoler. Her gjeld det ei grense på maksimalt 10 deltakarar, forutan dei tilsette. Unntak gjeld berre for gravferder der talet no er 50 personar. ....Les artikkel.

 

Dåp med koronarestriksjoner

Vi har strenge nasjonale koronatiltak no, og dei må vi i kyrkja også følgje. 

Les meir

 

Dåpsregistering

Her kan ein gå inn og melde inn dåp i kyrkjene i Bygland.

Les meir

 

Dåp

Dåpen er ein stor augneblink både for barnet som vert døypt, og for foreldra, familien og fadrane. Den er også ei stor hending for kyrkja, ...

Les meir