Informasjon om registrering av dåp.


Velkomen til dåp i Bygland! I dåpen legg vi barnet sitt liv og framtid i Guds hender.
Ei salme som ofte syngast i samband med dåp seier mykje om kva dåpen handlar om:


Fylt av glede over livets under,
med et nyfødt barn i våre hender,
kommer vi til deg som gav oss livet.

Fylt av beven foran ukjent fremtid
legger vi vårt barn i dine hender.
Det som skjer i dåpen, gir oss trygghet.


Påmelding til dåp vert no administrert av Bygland si kyrkjeverje. Kontakt difor aller fyrst Olav Nilsen. Han har telefonnummer 982 99 711 Han kan også kontaktast på denne e-posten: kbnilsen@hotmail.com
Her på denne sida kan de skrive inn barnet til dåpen i det digitale registreringsskjemaet. Men først må det altså avtalast med kyrkjeverja kva for ein gudsteneste dåpen skal vere i.
For å starte utfyllinga treng ein eit 11-sifra fødselsnummer. De vil få ein kode på sms for å gå vidare i prosessen.
Vel kyrkje og dato som de ønskjer, og fyll ut skjemaet. Ein kan seinare redigere skjemaet etter at det er lagra.