Kyrkjelege handlingar


Gjennom livets gang så kjem ein i kontakt med kyrkja på forskjellige måter.

Kyrkjelege handlinger handler om både gleder og sorger i livet, det vere seg dåp, konfirmasjon, vigsel eller gravferd.

 

Fasteaksjon

Fasteaksjonen er i gong, og også i år er den digital. Gi eit bidrag på vipps, sms eller konto. 

Les meir

 

Konfirmasjon hausten 2021

Dei planlagde konfirmasjonsgudstenestene i mai og juni er utsett til august/september 2021.

Les meir

 

Dåp i "desse koronatider"

Vi lever i vanskelege tider for land og folk. Vi har strenge nasjonale koronatiltak no, og dei må vi i kyrkja også følgje i høve til kor m...

Les meir

 

Dåpsregistering

Her kan ein gå inn og melde inn dåp i kyrkjene i Bygland.

Les meir

 

Gravferd

Ei gravferd er den siste handlinga som familien og fellesskapt gjer for det einskilde menneske. Gravferda er ei viktig hending. Der tek vi ...

Les meir

 

Vigsel

Når to menneskje vil gje kvarandre løftet om å leve saman « i gode og onder dagar inntil døden skil dykk åt» , kan dei velje å inngå ektesk...

Les meir

 

Kick-off 2019

Laurdag den 31. august var konfirmantane frå Bygland samt Evje og Hornnes-konfirmantane med på eit såkalla Kick-off.

Les meir

 

Kick-off 2018

Laurdag den 1. september var konfirmantane frå Bygland og Evje og Hornnes-konfirmantane med på eit såkalla Kick-off.

Les meir

 

Dåp

Dåpen er ein stor augneblink både for barnet som vert døypt, og for foreldra, familien og fadrane. Den er også ei stor hending for kyrkja, ...

Les meir