Kyrkjelege handlingar


Gjennom livets gang så kjem ein i kontakt med kyrkja på forskjellige måter.

Kyrkjelege handlinger handler om både gleder og sorger i livet, det vere seg dåp, konfirmasjon, vigsel eller gravferd.

 

Konfirmantpåmelding 2023

Her kan de melde dykk på til konfirmasjon 2023. Linken finn de under her.   

Les meir

 

Fasteaksjon 21-23 mars

Her er oppdatering på fasteaksjonen

Les meir

 

Dåp med koronarestriksjoner

Vi har strenge nasjonale koronatiltak no, og dei må vi i kyrkja også følgje. 

Les meir

 

Fasteaksjon

Fasteaksjonen er i gong, og også i år er den digital. Gi eit bidrag på vipps, sms eller konto. 

Les meir

 

Konfirmasjon hausten 2021

Dei planlagde konfirmasjonsgudstenestene i mai og juni er utsett til 28-29 august og 4 september 2021.

Les meir

 

Dåpsregistering

Her kan ein gå inn og melde inn dåp i kyrkjene i Bygland.

Les meir

 

Gravferd

Ei gravferd er den siste handlinga som familien og fellesskapt gjer for det einskilde menneske. Gravferda er ei viktig hending. Der tek vi ...

Les meir

 

Vigsel

Når to menneskje vil gje kvarandre løftet om å leve saman « i gode og onder dagar inntil døden skil dykk åt» , kan dei velje å inngå ektesk...

Les meir

 

Kick-off 2019

Laurdag den 31. august var konfirmantane frå Bygland samt Evje og Hornnes-konfirmantane med på eit såkalla Kick-off.

Les meir

 

Kick-off 2018

Laurdag den 1. september var konfirmantane frå Bygland og Evje og Hornnes-konfirmantane med på eit såkalla Kick-off.

Les meir