Kyrkjekontoret


er i Bygland sentrum. 

ovanfor Joker-butikken.

Konfirmantpåmelding 2024-2025

Her kan de melde dykk på til konfirmasjon for året 2024-2025. Påmeldinga finn de ved å klikke på linken lenger under her.   

Les mer

Ny diakon i Øvre Otredal

Åse Gudrun Thortveit er tilsett som ny prostidiakon i Øvre Otredal.

Les mer

Innkalling til soknerådsmøte måndag 08.04.2024

Måndag 08.04.2024 kl. 19.30 blir medlemmene i Bygland og Årdal sokneråd kalla inn til nytt soknerådsmøtet i kommunestyresalen på Bygland k...

Les mer
Ledig prostidiakonistilling i Øvre Otredal

Stilling som prostidiakon i Øvre Otredal

Det er ledig 50 prosent stilling som prostidiakon i Øvre Otredal - sokna Bygland og Årdal, Valle og Hylestad og Bykle

Les mer
Biskop Stein Reinertsen

Bispevisitas i Bygland og Årdal sokn 2024

Biskop Stein Reinertsen kjem på visitas til Bygland 28./29.februar og 03.mars

Les mer

Orientering om den nye ordninga for gudstenesta

Orientering om gudstenesta. I samband med kyrkjerådet sitt vedtak om justering av gudstenesteordninga som fann stad i 2020, skulle det også...

Les mer

Malin skal legge ut artikler på heimesida

Malin Hegenscheidt har jobba som trusopplærar i Bygland ei stund no. No vil ho også ta til med å legge ut artiklar og stoff på kyrkjelyden ...

Les mer

Soknerådsmøte 26 mai 2021

Bygland og Årdal sokneråd hadde soknerådsmøte på Vonheim den 26 mai 2021 og her er innkalling og møtebok

Les mer

Soknerådsmøte

Bygland og Årdal sokneråd  hadde soknerådsmøte på Vonheim den 17 februar 2021 med blant anna årsmelding og rekneskap. 

Les mer