Orientering om den nye ordninga for gudstenesta


Orientering om gudstenesta. I samband med kyrkjerådet sitt vedtak om justering av gudstenesteordninga som fann stad i 2020, skulle det også informerast om dette på eit soknemøte. Pandemien gjorde dette vanskeleg. No tek vi ein gjennomgang av den justerte ordninga på årsmøtet den 12. mars. Møtet blir på grendehuset i Åraksbø rett etter gudstenesta som er i Sandnes kyrkje kl. 14.00.

Kyrkjerådet har gjeve ut mykje stoff om justeringa og anna stoff om gudstenesta som ein kan lese her:

Ordning for hovudgudsteneste.

Gudstenesta: Heilag handling, heilag tid, heilagt rom.

Veiledning til hoveddelene i gudstjenesten.

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten.

 

Soknerådet sin vedtekne gudstenesteordning for Bygland og Årdal sokn finn ein her: 

Gudstenesteordning for Bygland og Årdal sokn.

 

Meir informasjon om ulike sider ved gudstenesta finn ein i Ressursbanken:

https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2022/liturgier/

Tilbake