Konfirmasjon


Om konfirmasjon i kyrkjene i Bygland

Dei som er medlem i kyrkja og som er i den aktuelle aldersgruppa til konfirmasjon vil få ein invitasjon til eit informasjonsmøte om konfirmasjon ein gong om våren det året som dei skal ta til med undervisninga. Dei som er døypt i kyrkja er automatisk medlemmer i Den norske kyrkja. Dei som ikkje er medlemmar er også velkomne til å delta i undervisninga. For å bli konfirmert på sjølve konfirmasjonsdagen må ein vere døypt. Men ein kan delta i undervisninga utan å ta del i sjølve konfirmasjonshandlinga. Om dette er aktuelt, ta kontakt med presten i Bygland på telefon 473 28 472.  

Konfirmasjon i Årdal kyrkje 19. mai 2024

Fin konfirmasjonsgudsteneste i Grendi på pinsedagen.

Les mer

Konfirmasjon i Bygland kyrkje 19. mai 2024

Fem fine konfirmanter på Bygland, sundag 19.05.2024

Les mer

Konfirmantpåmelding 2024-2025

Her kan de melde dykk på til konfirmasjon for året 2024-2025. Påmeldinga finn de ved å klikke på linken lenger under her.   

Les mer

Konfirmasjonsgudsteneste sundag 19. mai 2024

Konfirmasjon i Bygland 19.05.2024

Les mer

Konfirmasjon i Sandnes kyrkje 9. mai 2024

Stemningsfull konfirmasjonsgudsteneste i Sandnes kyrkje 9. mai 2024

Les mer

Konfirmasjon 2024

Dato for konfirmasjonsgudstenester 2024.

Les mer

Gudsteneste Austad kyrkje, med konfirmantpresentasjon

Vi skal ha konfirmantpresentasjons-gudsteneste søndag den 20. november kl. 13.

Les mer

Barnegudsteneste, dåp og konfirmantpresentasjon, 30.10, Åraksbø

Søndag den 30. oktober, kl. 11 skal vi ha gudsteneste i Sandnes kyrkje i Åraksbø. Dette blir en barnegudsteneste som blir fullt av gøye san...

Les mer

Konfirmantpresentasjons gudsteneste Årdal

Nå skal vi presentere alle våre flotte konfirmanter i Årdal kirke. Bli med på Gudstenesete søndag den 23.10 kl. 13.   

Les mer

Konfirmantpresentasjons gudstjeneste, Bygland

Konfirmantpresentasjon, Gudteneste 02.10 kl. 11 i Bygland

Les mer