Konfirmasjon


Om konfirmasjon i kyrkjene i Bygland

Dei som er medlem i kyrkja og som er i den aktuelle aldersgruppa til konfirmasjon vil få ein invitasjon til eit informasjonsmøte om konfirmasjon ein gong om våren det året som dei skal ta til med undervisninga. Dei som er døypt i kyrkja er automatisk medlemmer i Den norske kyrkja. Dei som ikkje er medlemmar er også velkomne til å delta i undervisninga. For å bli konfirmert på sjølve konfirmasjonsdagen må ein vere døypt. Men ein kan delta i undervisninga utan å ta del i sjølve konfirmasjonshandlinga. Om dette er aktuelt, ta kontakt med presten i Bygland på telefon 473 28 472.  

Konfirmantpåmelding 2023-2024

Her kan de melde dykk på til konfirmasjon for året 2023-2024. Påmeldinga finn de ved å klikke på linken lenger under her.   

Les mer

Gudsteneste Austad kyrkje, med konfirmantpresentasjon

Vi skal ha konfirmantpresentasjons-gudsteneste søndag den 20. november kl. 13.

Les mer

Barnegudsteneste, dåp og konfirmantpresentasjon, 30.10, Åraksbø

Søndag den 30. oktober, kl. 11 skal vi ha gudsteneste i Sandnes kyrkje i Åraksbø. Dette blir en barnegudsteneste som blir fullt av gøye san...

Les mer

Konfirmantpresentasjons gudsteneste Årdal

Nå skal vi presentere alle våre flotte konfirmanter i Årdal kirke. Bli med på Gudstenesete søndag den 23.10 kl. 13.   

Les mer

Konfirmantpresentasjons gudstjeneste, Bygland

Konfirmantpresentasjon, Gudteneste 02.10 kl. 11 i Bygland

Les mer

Takk for påmeldinga til konfirmasjon i 2023-34

Takk for påmeldinga!

Les mer

Fasteaksjon 21-23 mars

Her er oppdatering på fasteaksjonen

Les mer

Fasteaksjon

Fasteaksjonen er i gong, og også i år er den digital. Gi eit bidrag på vipps, sms eller konto. 

Les mer

Konfirmasjon hausten 2021

Dei planlagde konfirmasjonsgudstenestene i mai og juni er utsett til 28-29 august og 4 september 2021.

Les mer

Kick-off 2019

Laurdag den 31. august var konfirmantane frå Bygland samt Evje og Hornnes-konfirmantane med på eit såkalla Kick-off.

Les mer