Konfirmantpåmelding 2024-2025


Her kan de melde dykk på til konfirmasjon for året 2024-2025. Påmeldinga finn de ved å klikke på linken lenger under her. 

 

Alle felt i påmeldinga som er merka med stjerne må fyllast ut.

Hugs å bekrefte om vi kan offentleggjere bilete av konfirmanten.

Hugs også å trykke på "SEND" til sist for å lagre opplysningane.

Ha klar dåpsattest når de begynner utfyllinga av skjemaet. Om de ikkje finn dåpsattesten så ta kontakt med presten Kjell Steinbru tlf 473 28 472 .

Gå inn på denne linken for påmelding.

Påmeldinga vert stadfesta med ein epost. 

Tilbake