Austad kyrkje


er på Tveit. 

Kyrkja er frå år 1880. Kyrkja er omtalt i Wikipedia nn,  Wikipedia.no, Norske kirker, Setesdalswiki,  Aslak Austad utgav jubileumsskrift i 1980. 

Om stenginga av Austad kyrkje

Austad kyrkje blir «stengd inntil vidare». 

Les mer

Stenging av Austad kyrkje på Tveit.

Velkommen til folkemøte om stenging av Austad kyrkje. 

Les mer

Gudsteneste Austad kyrkje, med konfirmantpresentasjon

Vi skal ha konfirmantpresentasjons-gudsteneste søndag den 20. november kl. 13.

Les mer

Friluftsgudsteneste på Austadneset, søndag 18 juli 2021 kl 12:00

Velkomen til friluftsgudsteneste på Austadneset, søndag 18 juli 2021 kl 12:00.

Les mer

Dugnad

Bilete frå dugnad ved Sandnes kapell.   Dugnadsgjengen på Sandnes, ved Sandnes kapell Publisert av Kyrkjene i Bygland   ...

Les mer

Pilegrimsvandring i Otredal prosti 2021-2024

Første vandring frå Fjellgardane krk til Austad krk har endra dato og foregår frå 27-30 august 2021.  Oppdatert informasjon er på >  d...

Les mer

Påskehøgtida er ringa inn

Påskeaftan ringa kyrkjeklokkene påska inn i Årdal kyrkje, Bygland kyrkje, Sandnes kyrkje og Austad kyrkje. Tore Moseid, Svein Kleivane, Knu...

Les mer

Kyrkjeklokker på påskeaftan

Påskeaftan ringer kyrkjeklokkene påska inn.

Les mer

Sitjekart - Austad kyrkje

Her er sitjekart til bruk for Austad kyrkje    

Les mer

Gudstenesteordning for kyrkjene i Bygland

Inn i det nye kyrkjeåret i advent 2020 så vart det teke i bruk ny liturgi og gudstenesteordning for Bygland kyrkjelyd. 

Les mer