Austad kyrkje


er på Tveit. 

Kyrkja er frå år 1880. Kyrkja er omtalt i Wikipedia nn,  Wikipedia.no, Norske kirker, Setesdalswiki,  Aslak Austad utgav jubileumsskrift i 1980. 

 

Friluftsgudsteneste på Austadneset, søndag 18 juli 2021 kl 12:00

Velkomen til friluftsgudsteneste på Austadneset, søndag 18 juli 2021 kl 12:00.

Les meir

 

Dugnad

Bilete frå dugnad ved Sandnes kapell.   Dugnadsgjengen på Sandnes, ved Sandnes kapell Publisert av Kyrkjene i Bygland   ...

Les meir

 

Pilegrimsvandring i Otredal prosti 2021-2024

Første vandring frå Fjellgardane krk til Austad krk har endra dato og foregår frå 27-30 august 2021.  Oppdatert informasjon er på >  d...

Les meir

 

Påskehøgtida er ringa inn

Påskeaftan ringa kyrkjeklokkene påska inn i Årdal kyrkje, Bygland kyrkje, Sandnes kyrkje og Austad kyrkje. Tore Moseid, Svein Kleivane, Knu...

Les meir

 

Kyrkjeklokker på påskeaftan

Påskeaftan ringer kyrkjeklokkene påska inn.

Les meir

 

Påske i Bygland

Ny informasjon om gudstenester i påska. Styresmaktene har no bestemt at alle planlagde arrangement skal avlysast.

Les meir

 

Sitjekart - Austad kyrkje

Her er sitjekart til bruk for Austad kyrkje    

Les meir

 

Gudstenesteordning for kyrkjene i Bygland

Inn i det nye kyrkjeåret i advent 2020 så vart det teke i bruk ny liturgi og gudstenesteordning for Bygland kyrkjelyd. 

Les meir

 

Pilegrimsvandring i Otredal prosti 2021-2024

Første vandring frå Fjellgardane krk til Austad krk 25. juni 2021 - 28. juni 2021. Påmeldingsfrist er 1. mai 2021 til prostidiakonane.  ...

Les meir

 

Austad kyrkje

Austad kyrkje er vinterstengt fram til påska år 2021, men er i bruk for kyrkjelege handlinger for dei som er busett på Tveit, Ose, Moi, Hei...

Les meir