Gudstenesteordning for kyrkjene i Bygland


Inn i det nye kyrkjeåret i advent 2020 så vart det teke i bruk ny liturgi og gudstenesteordning for Bygland kyrkjelyd. 

Gudstenesteordning for 2020 i kyrkjene i Bygland. ...Les dokument.

Artikkel i Kyrkjebladet om ny liturgi nedanfor.

Tilbake