Kyrkjelyd


Bygland og Årdal sokn er i Bygland kommune, og fellesrådet er Bygland kyrkjelege fellesråd.

Det er Gudstenester jamnt over heile året i kyrkjene i soknet. Det er andakter på Byglandsheimen annakvar tysdag, og i Kyrkjebladet fire gonger i året. Det er arbeid for Barn og ungdom, med konfirmantundervisning. Misjonsprosjekt er i Kambodsja. Bygland og Årdal sokn har eit sokneråd som også er fellesråd. Smittevern er eit viktig tema for tida. Det foregår arrangement som for eksempel pilegrimsvandring kvar sommar. 

 

Konfirmantpåmelding år 2022

Her kan de melde dykk på til konfirmasjon for året 2022. Linken finn de under her.  

Les meir

 

Sandnes kyrkje, søndag 2. mai 2021 kl 16:00, 5. søndag i påsketida

Det er gudsteneste i Sandnes kyrkje på Åraksbø ved sokneprest Kjell Steinbru.  

Les meir

 

Det åpnast opp i smittevernvegleiar etter påske

Det er kome ny smittevernvegleiar etter påska der det blir åpna opp på smitteverntiltaka.

Les meir

 

Avlysning i Årdal kyrkje

Den tillyste gudstenesta i Årdal kyrkje no til sundag den 18. april er avlyst.

Les meir

 

Rapport om kyrkjeleg organisering

Kyrkjerådet skal behandle ein rapport om kyrkjeleg organisering. Denne vil gjere at fellesrådet blir samla på prostinivå. Her er nyhetsbrev...

Les meir

 

Påskedag

Påskedag 4 april 2021. Kort preken av sokneprest Kjell Steinbru. Tekst for påskedag. Høgtidssalme "Gud, einast Gud i himmelhøgd"   ...

Les meir

 

Rapport frå Kambodsja våren 2021

Her er rapport frå prosjektet som Misjonsalliansen driv i kambodsja og som Bygland og Årdal sokn støtter. 

Les meir

 

Trusopplæring

Det er Lysvåken-kino og pinsefest den 20 mai 2021 i Fredheim bedehus. Det var superlaurdag, kirkerotteteater og lysvaken i mars 2021.

Les meir

 

Smittevernvegleiar er revidert før påske

24 mars blir smittevernvegleiar oppdatert og dessverre må alle gudstenester og arrangement avlysast i påska 2021.

Les meir

 

Ny smittevernvegleiar for kyrkja

15 mars kom ny smittevernvegleiar, og viktige regler er at ein kan ha inntil 100 faste tilviste plasser begrensa til fastbuande i soknet me...

Les meir