Pilegrimsvandring i Otredal prosti 2021-2024


Første vandring frå Fjellgardane krk til Austad krk har endra dato og foregår frå 27-30 august 2021. 

Oppdatert informasjon er på > denne linken til kirkebakken.no

 

Det er oppretta link til arrangement for pilegrimsvandring...

Publisert av Kyrkjene i Bygland Tirsdag 20. april 2021

 

 

 

Tilbake