Konfirmasjon hausten 2021


Dei planlagde konfirmasjonsgudstenestene i mai og juni er utsett til 28-29 august og 4 september 2021.

Konfirmasjonsdatoar:

Etter anbefaling frå kyrkja si leiing og i samråd med dei føresette er konfirmasjonane i Bygland utsett til hausten 2021. Konfirmasjonane blir no desse datoane:

Laurdag 28. august kl. 12.00: Bygland kyrkje.
Thomas Torsvik Bratteland, Pernille Larsson Olsen. Eskil Fjerdingstad Vegusdal. Therese Lande

Søndag 29. august kl. 11.00: Sandnes kyrkje.
Annbjørg Haugen, Ingrid Bue. Jon Vegard Sundt Kolbu

Laurdag 4. september kl. 11.00: Årdal kyrkje.
Oskar Rokoengen Kjetså, Ida Helen Langhelle Åsen, Caroline Gorseth Nilsen

Laurdag 4. september kl 14.00: Austad kyrkje
Anja Sordal Nomeland

Det er konfirmantundervisning onsdag den 25. august 2021 kl 14:30.

Her er konfirmantane som har teke til med undervisning i haust:

Frå venstre: Ida Helen Langhelle Åsen, Annbjørg Haugen, Ingrid Bue, Therese Lande, Anja Sordal Nomeland, Caroline Nilsen, Pernille Larsson Olsen, Oskar Rokoengen Kjetså, Jon Vegard Sundt Kolbu, Eskil Fjerdingstad Vegusdal og Thomas Torsvik Bratteland. 

Ein flott gjeng med engasjerte konfirmantar.

Konfirmantopplegget er noko innskrenka av den pågåande pandemien, så både Kick-off i august og leiren i oktober vart avlyst, men undervisninga på Vonheim bedehus er i god gjenge!

Nye konfirmasjonsdatoar: Etter anbefaling frå kyrkja si leiing og i samråd med dei føresette vert konfirmasjonane utsett...

Publisert av Kyrkjene i Bygland Tirsdag 16. februar 2021

 

Her er det konfirmantane skal bidra med på samtalegudstenesta den 9. mai 2021

 

 

Tilbake