Trusopplæring for borna i Bygland


20 mai er det pinsesamling for 9-åringar på Vonheim bedehus

Trusopplæring for borna i Bygland

Det har vore vanskeleg å få til trusopplæringstiltaka i Bygland i haust på grunn av alle dei restriksjonane pandemien fører med seg. Men no satsar trusopplæraren vår i samarbeid med soknepresten på å få til desse samlingane: 

SUPERLAURDAG for 4- OG 6-åringane den 20.mars kl. 14-16 på Vonheim bedehus. 

KYRKJEROTTER for 5-åringane den 21.mars kl. 14.30-16.00 på Vonheim bedehus.

LYS VÅKEN/KYRKJEKINO for 6-åringane den 21.mars kl. 17.30-19.30 på Vonheim bedehus.

PINSESAMLING for 9-åringane den 20.mai kl. 17.00-18.30 på Vonheim bedehus.

Velkomen til meiningsfulle og trivelege samlingar på Vonheim bedehus rett ovanfor kyrkja i Bygland kyrkjebygd. 

Helsing frå trusopplæraren Ann-Carina.

Tilbake