Konfirmasjon i Årdal kyrkje 19. mai 2024


Fin konfirmasjonsgudsteneste i Grendi på pinsedagen.

Solveig Greibrokk Heggernes og Tarjei Homme vart konfirmert i Årdal kyrkje, i Grendi sundag 19. mai.

Frå venstre: Sokneprest Kjell Steinbru, Solveig Greibrokk Heggernes og Tarjei Homme

Me gratulerer så mykje med dagen!

Tilbake