Dåpsregistering


Her kan ein gå inn og melde inn dåp i kyrkjene i Bygland.

Ta kontakt hvis ein lurer på noko vedrørande dåp.

Tilbake