Gravferd


Ei gravferd er den siste handlinga som familien og fellesskapt gjer for det einskilde menneske. Gravferda er ei viktig hending. Der tek vi farvel med den som er død. Vi takkar for livet som har vore og overlét den døde i Gud sine hender. Ved eit dødsfall er det vanleg at ein tek kontakt med eit gravfersbyrå. Dei tek så kontakt med den presten som har tenesteveke den veka gravferda skal vere og dei syter også for organist. 

Tilbake