Ny smittevernvegleiar for kyrkja


15 mars kom ny smittevernvegleiar, og viktige regler er at ein kan ha inntil 100 faste tilviste plasser begrensa til fastbuande i soknet med metersavstand, og 2 meters avstand med allsong.

Smittevernvegleiar

Den nye smittevernvegleiaren for kyrkja som kom 15 mars 2021 ligg på https://kirken.no/korona, og ein kan gå direkte inn i artikkelen om den smittevernvegleiaren på https://kirken.no/nb-NO/infotilmedarbeidere/smittevernveileder%20for%20den%20norske%20kirke/ og det er også nyttig informasjon på https://kirken.no/ebrev

Med denne nye smittevernvegleiaren så går det an å gjennomføre gudstenester i Bygland med inntil 100 faste tilviste plasser, vel å merke avhengig av kor stor kyrkja er. Det er òg eit nytt tiltak at arrangementa i kyrkjene no berre er tillate for dei fastbuande i kommunen. Utandørs er det lov å ha opp til 200 deltakarar på eit arrangement utan tilviste plassar.

Det skal vere metersavstand mellom alle som ikkje er same husstand eller kohort, og så skal det vere 2 meters avstand hvis det er allsong.

Det tradisjonelle arrangementet påskeaften er avlyst, men ellers så er gudstenestene for påska uendra foreløpig.

 

Sitjekart

Det vil vere 1 meters avstand som vanleg, og med salmesong så vil det vere 2 meters avstand.
Då kan det vere behov for sitjekart til kyrkjene

Sitjekart for Austad kyrkje

 

 

Tilbake