Det åpnast opp i smittevernvegleiar etter påske


Det er kome ny smittevernvegleiar etter påska der det blir åpna opp på smitteverntiltaka.

 

Smittevernvegleiar ligg oppdatert på https://kirken.no/korona

Tilbake