Enklare smittevernregler frå 27 mai


No vil smittevernreglane vere enklare frå 27 mai med 1 meters avstand ved allsang, inntil 50 deltakarar utan fast tilviste plasser, og frå kommuner utan smittetrykk kan ein deltake på gudstenester over kommunegrensene

Det er nye smittevernregler i kyrkja frå 27 mai 2021. Det åpnast for kryssing av kommunegrenser til kyrkjearrangement bortsett frå kommuner med høgt smittetrykk. Det er tillate med inntil 50 deltakere uten faste tilviste plasser og 200 med faste tilviste plasser, men metersavstand har forrang uavhengig av vaksinestatus. Allsang kan no vere med metersavstand, og bare kommuner med høgt smittetrykk må ha to meters avstand.

Smittevernvegleiar ligg oppdatert på https://kirken.no/korona

 

 

Tilbake