Søndag før pinse


Tekster. Salme.

 

6 Den dagen skal det ikkje vera lys, berre kulde og frost. 7 Det skal vera éin lang dag – Herren kjenner han – ikkje dag og natt, ved kveldstid skal det vera lyst. 8 Den dagen skal det renna levande vatn ut frå Jerusalem, halvparten til havet i aust, halvparten til havet i vest. Slik skal det vera både sommar og vinter.
    9 Då skal Herren vera konge over heile jorda. Den dagen skal Herren vera éin og namnet hans eitt.
   

Sak 14,6-9
 

 

https://bibel.no/Nettbibelen/Kirkearets-tekster

Tidlegare tekster Bygland og Årdal sokn > Kyrkjelyd > Kyrkjeåret

Tidlegare salmer Bygland og Årdal sokn > Kyrkjelyd > Salmer

Tidlegare Andakter / prekner Bygland og Årdal sokn > Kyrkjelyd > Andakter

Tidlegare Gudstenester Bygland og Årdal sokn > Kyrkjelyd > Gudstenester

 

 

Tilbake