Kristi himmelfartsdag


Tekster. Salme.

 

 

 

46 og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, 47 og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem. 48 Dere er vitner om dette. 49 Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.»
    50 Så førte han dem ut mot Betania, og han løftet hendene og velsignet dem. 51 Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. 52 De falt på kne og tilba ham. Så vendte de tilbake til Jerusalem i stor glede. 53 Siden var de stadig i tempelet og lovpriste Gud.

Luk 24,46-53

 

https://bibel.no/Nettbibelen/Kirkearets-tekster

Tidlegare tekster Bygland og Årdal sokn > Kyrkjelyd > Kyrkjeåret

Tidlegare salmer Bygland og Årdal sokn > Kyrkjelyd > Salmer

Tidlegare Andakter / prekner Bygland og Årdal sokn > Kyrkjelyd > Andakter

Tidlegare Gudstenester Bygland og Årdal sokn > Kyrkjelyd > Gudstenester

 

 

Tilbake