Påske i Bygland


Ny informasjon om gudstenester i påska. Styresmaktene har no bestemt at alle planlagde arrangement skal avlysast.

Det inneber for kyrkja sin del at alle dei tillyste gudstenestene i påska vert avlyst, også friluftsgudstenester. Gravferder kan haldast med inntil 50 deltakarar.

Alle gudstenester er avlyst på grunn av smittevernregler.

 

 

Tilbake