Det nye konfirmantkullet 2020-2021


 

Her er konfirmantane som har teke til med undervisning i haust:

Frå venstre: Ida Helen Langhelle Åsen, Annbjørg Haugen, Ingrid Bue, Therese Lande, Anja Sordal Nomeland, Caroline Nilsen, Pernille Larsson Olsen, Oskar Rokoengen Kjetså, Jon Vegard Sundt Kolbu, Eskil Fjerdingstad Vegusdal og Thomas Torsvik Bratteland. 

Ein flott gjeng med engasjerte konfirmantar. Men dessverre er også konfirmantopplegget blitt noko innskrenka av den pågåande epidemien. Så både Kick-off i august og leiren i oktober vart avlyst. Men undervisninga på Vonheim bedehus er i god gjenge!

Tilbake