Rapport om kyrkjeleg organisering


Kyrkjerådet skal behandle ein rapport om kyrkjeleg organisering. Denne vil gjere at fellesrådet blir samla på prostinivå. Her er nyhetsbrev frå kyrkjerådet.

Tilbake