Gudstenesteoversikt, 2. halvår 2022


Gudstenester i Bygland sokn, 2. halvår:

Søndag 19.juni.
2. søndag i treeiningstida.
Tveitå (på vestsida av Byglandsfjorden) kl. 12:00. Friluftsgudsteneste ved Kjell Steinbru. Preiketekst: Johannes 3,1-13: Jesus og Nikodemus. Takkoffer: Kirkens Nødhjelp. Organist Knut Olav Uppstad

 

Søndag 10.juli
5. søndag i treeiningstida.
KVS Bygland kl. 11:00. Familiegudsteneste. Preiketekst: Matteus 18,12-18: Sauen som gjekk seg vill. Preike ved Halvard Myhren. Takkoffer: KVS Bygland. Song ved Elisabeth Gjerde og Vera Henriksen. Organist Knut Olav Uppstad

 

Søndag 17. juli
Aposteldagen. 
Austadneset kl. 12.00. Friluftsgudsteneste ved Tom Martin Berntsen. Preiketekst: Markus 3,13-19: Jesus kallar dei tolv apostlane. Takkoffer: Israelsmisjonen. Organist Knut Olav Uppstad

 

Fredag 29. juli
Olsok. 
Sandnes kapell kl. 18:00. Olsokgudsteneste ved Tom Martin Berntsen. Preiketekst: Lukas 22,24-27: Avskilsord til dei tolv. Takkoffer: Åpne Dører.  Organist Knut Olav Uppstad

 

Søndag 21. august
11. søndag i treeiningstida
Årdal kyrkje kl. 11:00. Gudsteneste ved Frode Eikrem. Preiketekst: Johannes 8,31-36: Abrahams ætt. Takkoffer: Kyrkjelydens misjonsprosjekt ved Misjonsalliansen. Organist Hans Jurgen Wiehe

 

Søndag 4. september
13. søndag i treeiningstida.
Sandnes kapell kl. 11:00. Misjonsgudsteneste ved Inge Berg Pettersen. Preiketekst: Johannes 15,13-17: Eg kallar dykk vener. Takkoffer: Normisjon. Organist Knut Olav Uppstad

 

Søndag 18. september
15. søndag i treeiningstida.
Årdal kyrkje kl. 16:00. Diakoniens dag. Gudsteneste ved Per Emanuelsen og Kjell Steinbru. Preiketekst: Johannes 15,9-12: Ver i min kjærleik! Takkoffer: Kirkens SOS i Norge. Organist Knut Olav Uppstad

 

Søndag 2. oktober. 
17. søndag i treeiningstida.
Bygland kyrkje kl. 11:00. Gudsteneste ved Frode Eikrem. Preiketekst: Markus 5,35-43: «Ver ikkje redd, berre tru!». Konfirmantpresentasjon. Malin Hegenscheidt deltek. Takkoffer: Kyrkjelydens misjonsprosjekt ved Misjonsalliansen. Organist Knut Olav Uppstad

 

Søndag 23. oktober
20. søndag i treeiningstida.
Årdal kyrkje kl. 13.00 (Merk tidspunkt!). Gudsteneste ved Frode Eikrem. Preiketekst: Matteus 18,1-11: Himmelriket og dei små. Konfirmantpresentasjon. Malin Hegenscheidt deltek. Takkoffer: Frelsesarmeen. Organist Knut Olav Uppstad

 

Søndag 30. oktober
Bots og bønedag.
Sandnes kyrkje kl. 11.00. Søndagsskulegudsteneste ved Frode Eikrem. Preiketekst: Lukas 15,11-32: Sonen som kom heim. Malin Hegenscheidt deltek. Takkoffer: Søndagsskuleforbundet  Oganist Knut Olav Uppstad


Søndag 6.november
Bygland kyrkje kl.19.00 Allehelgensgudsteneste ved Per Emanuelsen. Takkoffer: NMS. Organist Knut Olav Uppstad

 

Søndag 20.november
Bygland kyrkje kl.11.00. Familiegudsteneste ved Frode Eikrem. Tårnagenter. Malin Hegenscheidt deltek. Takkoffer: Bibelselskapet. Organist Knut Olav Uppstad

 

Søndag 27.november
Årdal kyrkje kl.19.00. Musikkgudsteneste ved Frode Eikrem. Malin Hegenscheidt deltek. 
Takkoffer: Kyrkjemusikalsk arbeid. Organist Knut Olav Uppstad

 

10-11.desember: Jolekonsertar med Hornmusikken m.fl
Årdal og Bygland kyrkje

 

Søndag 18.desember
Sandnes kyrkje kl.18.00  Me syng jola inn. Vonheimkoret. Takkoffer: Vonheimkoret. Organist Knut Olav Uppstad

 

Laurdag 24.desember
Årdal kyrkje kl.14.00?
Byglandsheimen: kl.15.00?
Bygland kyrkje kl.16.00 Jolegudsteneste
Organist Knut Olav Uppstad

 

Sundag 25.desember
Sandnes kyrkje kl.16.00. Høgtidsgudsteneste ved Frode Eikrem. Takkoffer: Kirkens Nødhjelp.
Organist Knut Olav Uppsta

Tilbake