Konfirmasjoner 2020


På grunn av situasjonen rundt koronasmitten vert konfirmasjonane utsett til hausten. 

 

Da har vi i samråd med dei føresette satt opp følgjande dagar for konfirmasjon:

Laurdag 22. august: Bygland kyrkje

Sundag 30. august: Årdal kyrkje

Laurdag 5. september: Austad kyrkje

Tilbake