Andakter på Byglandsheimen


Andaktar på Byglandsheimen våren 2023.
Andaktane er annankvar tysdag og tek til kl.14.00. Så lenge ikkje særskilde tiltak gjeld, er dei opne for alle. Det er hyggeleg å få besøk!

Her er datoane:
10.januar, 24.januar, 7.februar, 21.februar, 7.mars, 21.mars, 4.april, 18.april, 2.mai, 16.mai, 30.mai, 13.juni, 27.juni

Tilbake