Velkomen til å vere med og ta i eit tak på dugnadar!


Det blåser godt i dag, og ikkje så veldig varmt heller. Men no har vi vorte einige om at gudstenesta blir ute på Austadneset som planlagd. Velkomen!

Det blåser godt i dag, og ikkje så veldig varmt heller. Men no har vi vorte einige om at gudstenesta blir ute på Austadneset som planlagd. Velkomen!

Tilbake