Gudstenesta til sundag 7 juli vert flytta


Gudstenesta som er tillyst på Austadneset komande sundag, den 7 juli, vert no flytta til Sandnes kyrkje i Åraksbø på grunn av dei dårlege vêrutsiktane. Klokkeslettet vert det same: Kl. 12.00. Velkomen til ei gudsteneste med dåp og ein hyllest til vår vakre natur!

Sandnes kyrkje ligg vakkert til ved Åraksfjorden.

Tilbake