Austad kapell


Austad kapell er eit klokketårn på den eldste kyrkjegarden.

Det var dåpshandling i klokketårnet på Austad i romjola 2019.

Tilbake