Om pilegrimsvandring i Kyrkjebladet


Artikkel i Kyrkjebladet for Bygland om pilegrimsvandring siste helga i juni 2021, nedanfor. 

Det har vore planlagt eit informasjonsmøte 25 februar, men dette utgår, men planlegginga for pilgrimsvandringa siste helg i juni 2021 fortset.

Påmeldingsfrist er 1 mai 2021, og arbeidsgruppa fortset med planlegginga, og vandringa blir gjennomført i den grad det let seg gjere i samsvar med smittevernreglane.

Det er prostidiakonene Helga Victoria Aas Johnsen (Vennesla, Øvrebø, Hægeland, Iveland, Evje og Hornnes og Åseral) og Per Emanuelsen (Bygland og Årdal, Valle og Hylestad og Bykle) som står for pilgrimsvandringa, med hjelp av arbeidsgruppa som består av Bernt Berntsen, Sissel Åkre og Svein Kleivane.

 

 

Pilegrimsvandring til sommaren 2021 frå Fjellgardane kyrkje til Austad kyrkje er omtalt i haustnummeret 2020  i Kyrkjebladet for Bygland.

Tilbake