Vigsel


Når to menneskje vil gje kvarandre løftet om å leve saman «i gode og onder dagar inntil døden skil dykk åt», kan dei velje å inngå ekteskapet både borgarleg eller kyrkjeleg. Dei som vel å inngå eit ekteskap borgarleg kan sidan få velsigning over dette ekteskapet i kyrkja.

Dette er en offentlig handling og etter at løftene er avgitt i vitners nærvær skal en godkjent vigselsperson erklære at ekteskapet er gyldig. 
Mange ønsker å ha en stor fest når de gifter seg i kirka, men det er ikke uvanlig med en enkel vigselsseremoni på en hverdag, med bare forlovere og brudepar til stede.
Par som er borgerlig viet kan i tillegg få kirkelig forbønn for ekteskapet.

Her er noen nyttige linker:

Bestill vigsel på nettsiden, eller ta direkte kontakt med kirkekontoret.

Tidligst 4 måneder før vigselen må dere levere skjemaene "Erklæring fra brudefolk før prøving av ekteskapsvilkårene" (såkalt «prøvingsattest») og "Forlovererklæring" til Skatteetaten.
Skjema finnes her i flere språk.

Skatteetaten sender prøvingsattesten tilbake med bekreftelse på at brudeparet lovlig kan gifte seg. Vær oppmerksom på at prøvingsattesten kun er gyldig i 4 måneder. 
Når du fyller ut prøvingsattesten ("Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkår"), anbefaler vi at du krysser av for JA ved spørsmål om "skal papirene sendes vigsler?". 

Dette gjør at vi får prøvingsattesten raskere. For at vigsel skal kunne gjennomføres, må prøvingsattest være vigselsmenighet i hende innen 1 måned før vigsel.

Når det nærmer seg datoen for bryllupet tar presten kontakt for å avtale vigselsamtale.
Vigsel i egen soknekirke er gratis. 

Ved avbestilling og / eller endring av kirke eller tidspunkt må vi ha en skriftlig henvendelse.

Vi ber om hurtig beskjed om endringer slik at tidspunktet blir frigjort for andre.

Tilbake