Kontaktinformasjon


Bygland Kyrkjelege Fellesråd

Adresse: Sentrum 18, 4745 BYGLAND

Telefon prest Kjell Steinbru: 473 28 472. Epost: kjell.steinbru@kirken.bygland.no
Telefon kyrkjeverje Olav Nilsen: 982 99 711. Epost: kbnilsen@hotmail.com

Kyrkjeverje

Olav Nilsen

982 99 711

Send e-post

9. Sokneprest i Bygland og Åseral

Kjell Steinbru

473 28 472

Send e-post

Organist

Knut Olav Uppstad

40041041

Send e-post