Sokneråd


Bygland og Årdal sokn har sitt sokneråd, og dette utgjer også Bygland kyrkjelege fellesråd saman med representant for kommunen.

Soknerådet for 2019-2023 er Arve Rauk, Marit Taksdal (leiar), Guro Kvaale Skibsrud (nestleiar), Ånund Eldhuset, Sigrid Greibrokk, Kari Aud Bakke Svenningsen. 1 varamedlem er Stian Øina Vestøl. Soknepresten Kjell Steinbru er også medlem av soknerådet. Kyrkjeverge Olav Nilsen.

Soknerådet har jamnlege møter med møtedokumenter. Kirkerådet representerer kyrkja sentralt, og alle sokneråd er organisert i arbeidsgjevarorganisasjonen KA.

Nyhetsbrev frå Kirkerådet (ekstern link) og KA (ekstern link).

 

Soknerådsmøte

Bygland og Årdal sokneråd  hadde soknerådsmøte på Vonheim den 17 februar 2021 med blant anna årsmelding og rekneskap. 

Les meir

 

Soknerådsmøte i februar 2021

Soknerådsmøte i Bygland og Årdal sokn onsdag den 17. februar 2021 kl 19:00 på Kyrkjekontoret i Bygland.

Les meir

 

Soknerådsvalet

Då er val av nytt sokneråd for Bygland og Årdal overstått, og ut frå stemmegjevinga gav det fylgjande resultat i slik rekkefølge:

Les meir